Storstrandsföreningen:

Storstrand är en ekumenisk kristen kurs- och lägergård. Fastighetsägare är Evangeliska fosterlands-stiftelsen (EFS) i Norrbotten men Storstrand drivs av Storstrandsföreningen, en sammanslutning av ett antal kristna föreningar från olika samfund i Piteå kommun.

 

Storstrandsföreningens medlemsföreningar är:

Föreningens styrelse:

Det är vi som för tillfället är Storstrandsföreningens styrelse.
Har du frågor eller förslag kan du gärna kontakta någon av oss.

 

  • Stefan Merum, ordförande
  • Stig Andersson, vice ordförande
  • Robert Berggren
  • Stig Nilsson
  • Gun Sundström, kassör
  • Marianne Öhlund
Storstrand i bilder